Jak przygotować do druku projekt

papieru firmowego, papeterii, listowników

Format pliku

Plik z projektem, który przesyłacie Państwo do druku, powinien być w jednym z formatów PDF, EPS, TIF lub JPG

Zdjęcia

Jeżeli w projekcie znajdują się zdjęcia lub inne elementy bitmapowe to aby zachować wysoką jakość druku powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi w skali 1:1. Prosimy nie wstawiać zdjęć pobranych ze strony www ponieważ takie zdjęcia mają zbyt małą rozdzielczość, na ekranie wyglądają wspaniale ale w druku już takie ładne nie będą.

Kolorystyka

Przygotowany projekt powinien być w systemie kolorystycznym CMYK, zarówno zdjęcia jak i wszystkie grafiki. Nie drukujemy kolorami spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK i jeżeli w projekcie zostaną użyte kolory np. Pantone lub RGB to zostaną one automatycznie zamienione na CMYK.  Kolory jakie powstaną wskutek takiej zamiany mogą znacznie odbiegać od oczekiwanych.

W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-40%, K-100%. Projekty w których kolor czarny będzie składał się ze wszystkich składowych po 100% będą odrzucane. Zbyt duże nafarbienie może powodować błędy w druku.

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorystycznych.

Czcionki

Wszystkie czcionki użyte w projekcie należy koniecznie zamienić na krzywe. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, że zostanie wydrukowana inna czcionka lub czcionka bez polskich znaków.

Zalecamy aby minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosiła
– dla krojów jednoelementowych 8 pkt
– dla krojów szeryfowych 10 pkt

Spady

Plik projektu powinien być ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani elementów stykających się z krawędzią. Spady powinny mieć po 3 mm z każdej strony.

Prosimy nie umieszczać zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to ok. 5 mm. Projektowanie ułatwią przygotowane przez nas makiety.

Dodatkowe informacje

Nie przyjmujemy projektów z Corela, dlatego prosimy o wyeksportowanie projektu przygotowanego w tym programie do formatu TIF – 350 dpi, CMYK. Jeżeli projekt zawiera drobne elementy lub teksty zalecamy rozdzielczość 600 dpi

Przesyłanie projektu

Gotowe pliki prosimy spakować np. ZIP przesłać na adres biuro@versoprint.pl

Tagi:

  • Druk papieru firmowego
  • Projekty papieru firmowego
  • Druk papierów firmowych